Wynajem autokarów i busów

NOWY KURS KAT B1/B - 12.08.2024

Nowy kurs Prawa Jazdy KAT B1/B!

12.08.2024 r. godz. 16.00

Każdy kursant otrzymuje pełną bazę pytań egzaminacyjnych i dodatkowo kurs e-learningowy GRATIS! (który jest doskonałym uzupełnieniem wykładów)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie PKK. W tym celu należy udać się do Urzędu Miasta (Wydział Komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

  1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi;
  2. jedną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm;
  3. dowód osobisty;
  4. zgodę rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej.