Zapisy on-line Zaufane opinie

Ośrodek szkolenia kierowców

Kwalifikacja wstępna

Zakres szkolenia

Szkolenie w ramach e-learningu proponowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta. 

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.


Wymagania

Potwierdzenie kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji


Czas trwania

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E: 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E: