Wynajem autokarów i busów

Kwalifikacja wstępna - kat. C, kat. D

Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej dla kategorii C i kwalifikacji wstępnej dla kategorii D (także przyspieszonej i uzupełniającej) na Śląsku. Nasza oferta obejmuje:

Czym jest kwalifikacja wstępna?

W 2006 roku do ustawy o transporcie drogowym zostały wprowadzone zmiany, które nałożyły obowiązkowe kształcenie na kierowców zawodowych przewożących osoby lub rzeczy. Obowiązek ten dotyczy kierowców kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Jeżeli więc uprawnienia prawo jazdy na autobus zostało zdane po 10 września 2008 r., chcąc wykonywać zawód, kierowca zobowiązany jest do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej (szkolenia okresowego). Osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy kat. D przed 2008 rokiem są zwolnione z obowiązku odbycia szkolenia kwalifikacji wstępnej.

Zakres szkolenia

Szkolenie w ramach e-learningu proponowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny (egzamin), który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.


Wymagania - kwalifikacja wstępna kat. C, D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - szybsza droga do zawodu kierowcy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi skróconą ścieżkę dla tych, którzy chcą szybko rozpocząć pracę jako kierowcy zawodowi. Zamiast standardowego kursu, który może trwać nawet 280 godzin, uczestnicy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą ukończyć szkolenie w zaledwie 140 godzin.

To intensywne szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, gdzie uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu przepisów drogowych, bezpieczeństwa, obsługi pojazdów oraz logistyki, jak i praktyczne zajęcia na drodze oraz na płycie poślizgowej.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania, takich jak e-learning, kursanci mają możliwość elastycznego dostępu do materiałów szkoleniowych oraz bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursanci przechodzą testy weryfikacyjne, a pozytywne ich zakończenie umożliwia przejście do kolejnych etapów szkolenia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona otwiera szybką drogę do rozpoczęcia pracy jako kierowca zawodowy, zapewniając jednocześnie pełne spełnienie wymagań prawnych i bezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pasażerów czy przewożonych towarów.

Potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. C i D

Po ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej w Ośrodku, należy udać się do ośrodka egzaminowania WORD, w celu zapisania się na egzamin państwowy. Po zdanym egzaminie generowane jest świadectwo kwalifikacji, wówczas należy zgłosić się do UM, w celu uzyskania wpisu w prawie jazdy.


Czas trwania kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna C, C1, C+E, C1+CE 
Kwalifikacja wstępna D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną kat. C lub D trwa 280 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat. C lub D trwa 140 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin, w tym: