Zapisy on-line Zaufane opinie

Ośrodek szkolenia kierowców

Kwalifikacja wstępna - kat. C, kat. D

Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na Śląsku. Nasza oferta obejmuje:

Zakres szkolenia

Szkolenie w ramach e-learningu proponowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta. 

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.


Wymagania - kwalifikacja wstępna kat. C, D

Potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. C i D

Świadectwo kwalifikacji


Czas trwania

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną kat. C lub D trwa 280 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat. C lub D trwa 140 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin, w tym: