Zapisy on-line Zaufane opinie

Ośrodek szkolenia kierowców

Szkolenia okresowe

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

Zakres szkolenia

Szkolenie w ramach e-learningu wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs oferowany przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia. 

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Wymagania


Potwierdzenie kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji


CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 35 godzin, prowadzone jest metodą e-learningową    

CENA – 400 zł