Wynajem autokarów i busów

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenie okresowe (inaczej nazywane: kurs na przewóz rzeczy lub przewóz osób / kod 95) to kurs kończący się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej uprawniającego do wykonywania przewozu drogowego.

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy i posiadających już prawo jazdy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie okresowe kierowców należy odnawiać co 5 lat.

Zakres szkolenia na kierowcę zawodowego

Szkolenie okresowe kierowców w ramach e-learningu wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs oferowany przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia. 

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Aby przedłużyć uprawnienia kierowcy zawodowego należy uzyskać badania psychologiczne i lekarskie, które potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz kodeksu pracy.

Wymagania


Potwierdzenie kwalifikacji

Potwierdzeniem kwalifikacji jest aktualizacja numeru PKZ przez Ośrodek, po ukończonym kursie. Należy zgłosić się do UM, w celu wymiany prawa jazdy na nowe. 


Czas trwania szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie okresowe dla kierowców obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, prowadzone jest metodą e-learningową.