Zapisy on-line Zaufane opinie

Ośrodek szkolenia kierowców

Szkolenia okresowe kierowców

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie okresowe kierowców należy odnawiać co 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie okresowe kierowców w ramach e-learningu wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs oferowany przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia. 

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Wymagania


Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowców kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji.


Czas trwania szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie obejmuje 35 godzin, prowadzone jest metodą e-learningową.