Wynajem autokarów i busów

Kurs prawa jazdy kat. C - Śląsk

Zapraszamy na kurs na prawo jazdy kat. C w Rudzie Śląskiej! Szkolenie możesz rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat lub w wieku 18 lat, pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej. Sprawdź szczegóły i zapisz się na wiodący kurs prawa jazdy kat. C w woj. śląskim!

Prawo jazdy kat. C na Śląsku - przebieg szkolenia w LOK

Kurs na prawo jazdy kat. C w LOK Ruda Śląska składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Przy zapisie na nasz kurs otrzymasz materiały do nauki teorii w domu. Część teoretyczna kursu składa się z kilku tematów, w tym:

Po przyswojeniu wiedzy, zapisz się na egzamin w ośrodku egzaminacyjnym WORD. Test składa się z 50 pytań i trzeba go zdać z co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Po jego zdaniu zapraszamy na jazdy - zawsze rozpoczynamy je na oświetlonym placu manewrowym w Zabrzu, przy ul. Kasprowicza. Zajęcia praktyczne trwają 30 godzin lub 20 godzin, jeśli posiadasz kategorię D.

Aby zapisać się na egzamin praktyczny, należy udać się do lokalnego urzędu państwowego odpowiedzialnego za wydawanie praw jazdy. Należy wypełnić wniosek, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (świadectwo egzaminu teoretycznego, zaświadczenie lekarskie, dowód osobisty/paszport) oraz uiścić opłatę. Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz datę i godzinę egzaminu praktycznego. W dniu egzaminu praktycznego należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty/paszport oraz oryginalny egzemplarz świadectwa egzaminu teoretycznego. Po zdaniu egzaminu praktycznego będziesz musiał zapłacić w Urzędzie Miasta 100,50 zł za wydanie dokumentu prawa jazdy C.

Prawo jazdy kat. C - uprawnienia

Prawo jazdy kat. C upoważnia Cię do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu wraz z przyczepą lekką do 750 kg, a także ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Automatycznie zdobywasz też uprawnienia na kat. C1.

Aby móc pracować jako kierowca zawodowy musisz odbyć dodatkowo kurs kwalifikacji potwierdzony wpisem w prawie jazdy – KOD 95. CODE 95 to rodzaj kursu kwalifikacyjnego dla kierowców, który pozwala na prowadzenie pojazdów użytkowych na terenie całej Europy. Kurs musi być ukończony, aby uzyskać niezbędny wpis do prawa jazdy. W niektórych krajach kurs może być również określany jako Driver CPC (Certificate of Professional Competence).

Prawo jazdy C - ceny i wolne terminy

Zobacz cennik na prawo jazdy kat. C. Sprawdź wolne terminy na kurs prawa jazdy w kategorii C.

Kurs prawa jazdy kat. C