Wynajem autokarów i busów

Kwalifikacja wstępna - kat. C

Kwalifikacja wstępna kategorii C jest niezbędnym etapem dla kierowców zawodowych, którzy pragną prowadzić pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. LOK Ruda Śląska oferuje kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do zdobycia tej ważnej kwalifikacji. Zapewniamy wysokiej jakości program nauczania i doświadczonych instruktorów, którzy pomogą Ci osiągnąć sukces.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem szkoleniowym na Śląsku, specjalizującym się w szerokim zakresie kursów dotyczących kwalifikacji wstępnej. Nasza bogata oferta obejmuje zarówno standardowe szkolenia, jak i specjalne warianty przyspieszone i uzupełniające. Bez względu na to, czy planujesz uzyskać kwalifikację w kategorii C, C1, C+E, C1+CE, czy też potrzebujesz kwalifikacji uzupełniającej, mamy odpowiednią opcję dopasowaną do Twoich potrzeb.

Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej (także przyspieszonej i uzupełniającej) na Śląsku. Nasza oferta obejmuje:

Czym jest kwalifikacja wstępna dla kategorii C?

Kwalifikacja wstępna dla kategorii C stanowi kluczowy element w procesie kształcenia kierowców zawodowych zajmujących się przewozem osób lub towarów. W 2006 roku wprowadzono zmiany do ustawy o transporcie drogowym, które wprowadziły obowiązek odbycia tego szkolenia dla kierowców posiadających uprawnienia w kategoriach C1, C1 + E, C, C + E. Celem wprowadzenia tego obowiązku było podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz jakości usług w branży transportowej. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia w kategorii C lub C1 przed 10 września 2009 roku, zobowiązani są do ukończenia szkolenia okresowego w odpowiednim terminie.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje szereg istotnych tematów, które są kluczowe dla doskonalenia umiejętności i wiedzy kierowców podczas kwalifikacji wstępnej. Poniżej przedstawiamy główne zagadnienia, które są poruszane w ramach naszego szkolenia:

Szkolenie kwalifikacji wstępnej oferowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA zawiera również opcję e-learningu, która umożliwia uczestnikom korzystanie z nowoczesnych technik nauczania. Dzięki temu osoby szkolone mają dostęp do materiałów audiowizualnych oraz bezpośredniego kontaktu z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs jest podzielony na przejrzyste bloki tematyczne, z których każdy kończy się testem kontrolnym, pozwalającym ocenić stopień przyswojenia materiału przez uczestnika.

Jednym z istotnych elementów naszego szkolenia jest systematyczna weryfikacja przyswojonej wiedzy przez kursantów. Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursanci przechodzą test weryfikacyjny (egzamin), który pozwala ocenić poziom przyswojonej wiedzy. Ten proces umożliwia nam monitorowanie postępów uczestników oraz zapewnienie, że każdy kursant zdobywa niezbędną wiedzę przed przejściem do kolejnego modułu szkoleniowego.


Wymagania - kwalifikacja wstępna kat. C

W celu spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji wstępnej kategorii C kursanci muszą spełnić określone kryteria. Poniżej przedstawiamy główne wymagania, które muszą zostać spełnione:

Spełnienie tych wymagań jest kluczowe dla uzyskania kwalifikacji wstępnej kategorii C. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione, aby móc skutecznie kontynuować proces zdobywania kwalifikacji.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

Kwalifikacja wstępna przyspieszona, jak wskazuje sama nazwa, jest skróconą wersją standardowego pełnego szkolenia. Dzięki temu kursanci mogą zdobyć kwalifikację w krótszym czasie, jednak wymaga to większej intensywności i zaangażowania. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje łącznie 140 godzin.

Potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. C

Po zakończeniu procesu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminów kursanci muszą przejść przez etap potwierdzenia kwalifikacji wstępnej kategorii C. W ramach tego procesu konieczne jest wykonanie badań lekarskich oraz badań psychologicznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników tych badań kursant otrzymuje trzy ważne dokumenty: Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne.


Czas trwania i cennik kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna C, C1, C+E, C1+CE

Szkolenie na kwalifikację wstępną kat. C trwa 280 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat. C lub D trwa 140 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin, w tym: