Wynajem autokarów i busów

Kwalifikacja wstępna - kat. D

Oferujemy kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do zdobycia wymaganego uprawnienia i rozpoczęcia pracy jako kierowca autobusu lub autokaru. Nasze wysoko wykwalifikowane zespoły instruktorów i nowoczesne zaplecze szkoleniowe zapewnią Ci solidną podstawę do rozwoju kariery w tej dynamicznej branży. Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej (także przyspieszonej i uzupełniającej) na Śląsku. Nasza oferta obejmuje:

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń?

  1. Doświadczenie: Jesteśmy liderem w dziedzinie szkoleń dla kierowców zawodowych i mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu specjalistów branży transportowej.
  2. Indywidualne podejście: Nasze szkolenia są dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętności, aby zapewnić Ci optymalne warunki nauki i rozwój.
  3. Profesjonalna kadra: Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzieląc się nią podczas szkoleń.
  4. Nowoczesna infrastruktura: Dysponujemy nowoczesnymi pojazdami szkoleniowymi oraz odpowiednio wyposażonymi placami manewrowymi, co umożliwia praktyczne zapoznanie się z zadaniami charakterystycznymi dla pracy kierowcy autobusu lub autokaru.
  5. Kompleksowe podejście: Oprócz kwalifikacji wstępnej kat. D, oferujemy również inne szkolenia i certyfikaty, które mogą wpłynąć pozytywnie na Twoje możliwości zatrudnienia i rozwój zawodowy.

Czym jest kwalifikacja wstępna dla kategorii D?

W 2006 roku do ustawy o transporcie drogowym zostały wprowadzone zmiany, które nałożyły obowiązkowe kształcenie na kierowców zawodowych przewożących osoby lub rzeczy. Obowiązek ten dotyczy kierowców kategorii D1, D1 + E, D, D + E. Jeżeli więc uprawnienia prawo jazdy na autobus zostało zdane po 10 września 2008 r., chcąc wykonywać zawód, kierowca zobowiązany jest do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej (szkolenia okresowego). Osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy kat. D przed 2008 rokiem są zwolnione z obowiązku odbycia szkolenia kwalifikacji wstępnej.

Zakres szkolenia

Kwalifikacja wstępna kierowcy w ramach e-learningu proponowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który stanowi egzamin kwalifikacji wstępnej. Ten proces pozwala na ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne zakończenie egzaminu umożliwia kursantowi przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po ukończeniu całego szkolenia kursant będzie posiadał odpowiednią wiedzę umożliwiającą prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.


Wymagania - kwalifikacja wstępna kat. D

Aby zakwalifikować się do kwalifikacji wstępnej kat. D, kursant musi spełniać następujące wymagania:

Dokładne spełnienie tych wymagań pozwoli kursantowi przystąpić do kwalifikacji wstępnej kat. D. Jest to ważny krok na drodze do zdobycia uprawnień i rozpoczęcia satysfakcjonującej kariery jako kierowca.

Potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. D

Aby otrzymać potwierdzenie kwalifikacji zawodowej kat. D, konieczne jest wykonanie badań lekarskich oraz badań psychologicznych. Po pomyślnym przejściu tych badań należy zebrać trzy dokumenty: Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne. Następnie, z tymi dokumentami oraz zdjęciem, należy udać się do wydziału komunikacji w celu wymiany prawa jazdy i wpisu posiadanych uprawnień.

Po spełnieniu tych wymagań i dokonaniu wymiany prawa jazdy otrzymasz potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. D.


Czas trwania i cennik kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną kat. C lub D trwa 280 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat. C lub D trwa 140 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin, w tym: