Zapisy on-line Zaufane opinie

Ośrodek szkolenia kierowców

Kwalifikacja wstępna - kat. D

Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej (także przyspieszonej i uzupełniającej) na Śląsku. Nasza oferta obejmuje:

Czym jest kwalifikacja wstępna dla kategorii D?

W 2006 roku do ustawy o transporcie drogowym zostały wprowadzone zmiany, które nałożyły obowiązkowe kształcenie na kierowców zawodowych przewożących osoby lub rzeczy. Obowiązek ten dotyczy kierowców kategorii D1, D1 + E, D, D + E. Jeżeli więc uprawnienia prawo jazdy na autobus zostało zdane po 10 września 2008 r., chcąc wykonywać zawód, kierowca zobowiązany jest do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej (szkolenia okresowego). Osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy kat. D przed 2008 rokiem są zwolnione z obowiązku odbycia szkolenia kwalifikacji wstępnej.

Zakres szkolenia

Kwalifikacja wstępna kierowcy w ramach e-learningu proponowane przez DOBRA SZKOŁA LOK RUDA ŚLĄSKA wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny (egzamin kwalifikacji wstępnej), który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.


Wymagania - kwalifikacja wstępna kat. D

Potwierdzenie kwalifikacji wstępnej kat. D

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.


Czas trwania i cennik kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną kat. C lub D trwa 280 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat. C lub D trwa 140 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin, w tym: