Wynajem autokarów i busów

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D

Dobra Szkoła LOK zapewnia kompleksowe kursy, które przygotują Cię do uzyskania niezbędnych uprawnień i rozpoczęcia pracy jako kierowca autobusu lub autokaru. Nasze doświadczone zespoły instruktorów oraz nowoczesne zaplecze szkoleniowe zapewnią Ci solidne fundamenty do rozwoju zawodowego w tej energicznej branży. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Jest to skrócona wersja pełnego kursu kwalifikacji wstępnej kat. D (przewóz osób) lub kat. C (przewóz rzeczy) i jest przeznaczona dla osób, które chcą podjąć pracę kierowcy w transporcie drogowym. Dotyczy ona tych, którzy zdobyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C (lub C1) po 10 września 2009 roku lub kategorii D (lub D1) po 10 września 2008 roku. Osoby, które uzyskały te uprawnienia wcześniej, muszą odbyć odpowiednie szkolenie okresowe.

Program szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, które przygotowują do wykonywania zawodu, jak i zajęcia praktyczne, pozwalające na zdobycie realnych umiejętności prowadzenia pojazdów oraz reagowania w trudnych sytuacjach na drodze. Celem kursu jest zapewnienie, że kandydaci będą odpowiednio przygotowani do bezpiecznego i efektywnego wykonywania obowiązków zawodowego kierowcy.

Kurs został stworzony tak, aby ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, zapewniając wszystkim kierowcom z państw członkowskich jednolite uprawnienia. Szkolenie to zostało wprowadzone zmianami, które weszły w życie 1 kwietnia 2010 roku. Stało się to, ponieważ pierwotny kurs kwalifikacji wstępnej okazał się dla wielu osób zbyt rozbudowany i wymagał zbyt dużo czasu na jego ukończenie.

Szkolenie to jest szczególnie korzystne dla osób, które ukończyły 21. rok życia w przypadku kategorii C i C+E oraz 23. rok życia w przypadku kategorii D i D+E, ponieważ nie są one wtedy objęte żadnymi ograniczeniami wiekowymi. Młodsze osoby również mogą ukończyć ten kurs, jednak do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku (21 lat dla kategorii C i C+E oraz 23 lata dla kategorii D i D+E) będą podlegały pewnym ograniczeniom.

Dla przykładu: osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów kat. D lub D+E, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, ale nie osiągnęły 23 roku życia, będą miały ograniczenie do pojazdów kategorii D1 lub D1+E. Mogą one wtedy prowadzić autobusy o maksymalnej liczbie 17 miejsc (włącznie z kierowcą) lub zestawy pojazdów, ale jedynie na trasach regularnych, które nie przekraczają 50 km. Pełne uprawnienia, bez tych ograniczeń, uzyskują dopiero po ukończeniu 23 roku życia.

Kogo obowiązuje kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla kat. D?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla kat. D przeznaczona jest dla osób, które chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje o dodatkową kategorię pojazdów. W skrócie: jest to kurs dla Ciebie, jeżeli ukończyłeś kwalifikację wstępną przyspieszoną kat C i chcesz zdobyć uprawnienia do prowadzenia autobusów (kat. D). Oczywiście tu także obowiązuje przepis, że prawo jazdy kat C powinno być uzyskane po 10 września 2009 roku.

Jakie formalności przed kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

By uzyskać kwalifikację wstępną kat. D, przyszły kierowca musi spełniać kilka kluczowych warunków. Po pierwsze musi on przebywać co najmniej 185 dni rocznie w Polsce z powodu osobistych lub zawodowych więzi, chyba że udowodni, że studiuje na terenie kraju przez co najmniej pół roku. Ponadto planuje wykonywać przewozy dla przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce. Warunek ten nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej. Kandydat nie może mieć żadnych problemów zdrowotnych lub psychicznych, które mogłyby utrudniać wykonywanie obowiązków kierowcy. Ostatnim wymogiem jest posiadanie ważnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. D (przewóz osób) można przystąpić dopiero po uzyskaniu Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo urzędzie i załączyć do niego następujące dokumenty: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób oraz jedno zdjęcie, które spełnia te same wymagania jak zdjęcie do dowodu osobistego.

Z kolei po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu można rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy dopiero po wymianie prawa jazdy. W nowym prawie jazdy w kolumnie nr 12 wpisany zostanie tzw. kod unijny 95. Kod ten umożliwia organom kontrolującym weryfikację uprawnień kierowcy. Obecnie wymiana prawa jazdy to koszt 100,50 złotych.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona — cena

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D, D1, D+E oraz D1+E jest intensywnym szkoleniem, które umożliwia szybkie zdobycie niezbędnych uprawnień do pracy w charakterze zawodowego kierowcy autobusów. Kurs ten trwa 140 godzin, z czego 130 godzin poświęcone jest na zajęcia teoretyczne, które obejmują przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa oraz techniki prowadzenia pojazdów. Część praktyczna składa się z 8 godzin jazdy w ruchu drogowym, gdzie kursanci uczą się radzić sobie z różnymi sytuacjami na drodze, oraz 2 godzin zajęć na płycie poślizgowej, co pozwala na zdobycie umiejętności kontrolowania pojazdu w warunkach specjalnych.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kończy się egzaminem teoretycznym. Składa się on z dwóch części: części ogólnej oraz części specjalistycznej.  Część ogólna przeznaczona jest dla wszystkich kategorii prawa jazdy, natomiast specjalistyczna dopasowana jest do kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E. Po zdanym egzaminie (zawsze w ośrodku, w którym wykonywałeś kurs) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Egzamin ten jest taki sam jak w przypadku pełnej kwalifikacji wstępnej.

Kurs ten dla kat D1, D1+E, D oraz D+E realizowany jest w naszym ośrodku szkolenia przez doświadczonych instruktorów. Ich zadaniem jest kompleksowe przygotowanie Cię do egzaminu państwowego. Będziesz mieć dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych oraz nowoczesnej floty pojazdów. Nauka jazdy to nie wszystko! Naszym celem jest zapewnienie, abyś zdobył jak najwięcej praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu kierowcy.

Koszt tego kompleksowego szkolenia wynosi 3000 złotych. Będzie to najlepsza inwestycja w Twoją przyszłość zawodową. Dołącz do nas już dziś i przekonaj się, dlaczego Dobra Szkoła LOK to najlepszy wybór na rynku szkoleń kierowców!